TMA Analyse

TMA staat voor Talenten Motivatie Analyse. Een mooi instrument dat wij in diverse situaties inzetten. Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse de kandidaat centraal en op de troon die hem past.

De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken.

Doeleinden
De TMA talentenanalyse wordt toegepast voor:

  • Ontwikkeling van mensen
  • Werving & selectie
  • Mobiliteit
  • Beroepskeuzevraagstukken
  • Reïntegratievraagstukken

Hoe werkt de Talenten Motivatie Analyse?
De TMA is gebaseerd op een uitgebreide vragenlijst die je thuis achter de computer (1,5 uur) invult. Op grond van deze analyse worden 22 drijfveren en 44 talenten in kaart gebracht en beschreven in een rapport. Daarna volgt een verdiepend coachgesprek om de resultaten te duiden en betekenis te geven in het licht van je vraagstelling.

De TMA is een onderdeel van de TMA-methode. Aanvullende online assessmentinstrumenten zijn:

  • een beroepskeuzetest
  • een capaciteitentest

Voor meer informatie neem contact op met Angelique Nijssen: angelique@revitage.nl of bel 06-832 137 78

lees verder

Werving en selectie

Heeft u behoefte aan een nieuwe werknemer, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij bemiddelen in professionals op HBO/WO niveau. Werving & Selectie is een vak. Dit maken we echter niet moeilijker dan het is. U zoekt een goede, vaste medewerker. Wij vinden hem of haar.

lees verder

Loopbaanadvies

Revitage beweegt Talent! Iedereen heeft talenten, maar of het potentieel op een juiste manier ingezet wordt is de vraag. Loopbaanadvies helpt hierbij. Wij kennen de volgende vormen:

Coaching van talenten: Het coachen van getalenteerde medewerkers richt zich op het zichtbaar en hanteerbaar maken van de beschikbare talenten. Door de doelen in het coachingstraject af te stemmen op de ontwikkeling van voor het bedrijf relevante competenties wordt een optimaal resultaat voor de organisatie behaald. Talenten groeien als het ware met de strategische ontwikkeling van de organisatie mee. Te nemen stappen zijn:
1. Oriëntatie op strategische doelen
2. TMA Analyse
3. Persoonlijk ontwikkelplan (POP)
4. Coaching

Loopbaancoaching: Coaching gericht op mensen met loopbaanvragen. Dit kan uiteenlopen van het ontdekken van talenten en ontwikkelen van individuele competenties tot talentontwikkeling voor een succesvolle invulling van een (nieuwe) functie.

Van werk naar werk: Intensief programma met als doel medewerkers te helpen bij het vinden van een passende functie bij een andere werkgever. Dit kan het geval zijn bij een reorganisatie, onoverbrugbare meningsverschillen of bij veranderde functie-eisen waar een medewerker niet meer aan kan voldoen. De medewerker krijgt actieve ondersteuning, bestaande uit adviezen en begeleiding die ertoe leiden dat een uitzichtloze situatie plaats maakt voor nieuw perspectief.

Indien gewenst maken wij gebruik van diverse HR instrumenten, zoals de TMA Analyse.

Voor meer informatie neem contact op met Angelique Nijssen: angelique@revitage.nl of bel 06-832 137 78

lees verder